Swiftclub.gr - Εγγραφή

Το SwiftClub.gr, προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε χρήση των σελίδων - υπηρεσιών του SwiftClub.gr μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως:
Εγγραφή
Εφόσον ο χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του SwiftClub.gr συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το SwiftClub.gr στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στις υπηρεσίες του και β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

Λογαριασμός Μέλους
Το SwiftClub.gr παρέχει στους χρήστες του υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει το SwiftClub.gr, θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (user name) που ο ίδιος θα έχει ορίσει. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις (συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου που μεταδίδουν μέσω του Forum του SwiftClub.gr), που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το SwiftClub.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Το SwiftClub.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

Έναρξη - Διακοπή Λειτουργίας Υπηρεσιών
Το SwiftClub.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη. Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι το SwiftClub.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες/μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

Forum
Το SwiftClub.gr παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε συζητήσεις μέσω του forum του. Οι χρήστες του SwiftClub.gr οφείλουν να τηρούν τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς και της ευπρέπειας και να μην προβαίνουν σε παράνομες ή ανήθικες διατυπώσεις. Το SwiftClub.gr διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει ή να διακόψει την προβολή του γραπτού μηνύματος σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω όρων. • Το SwiftClub.gr σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες σε αυτούς τους χώρους προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις.
• Οι χρήστες των σχετικών υπηρεσιών διατηρούν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στις απόψεις που εκφράζουν με τα μηνύματά τους.
• Σε περίπτωση που το SwiftClub.gr λάβει ειδοποίηση ότι το περιεχόμενο κάποιου/κάποιων μηνυμάτων που δημοσιεύουν οι χρήστες μέλη θίγει τρίτα πρόσωπα διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του μηνύματος ή ακόμα και του λογαριασμού του χρήστη που το δημιούργησε.

Κανόνες Καλής Συμπεριφοράς
Εφόσον δημοσιεύετε μηνύματα στο Forum, συμμετέχοντας ενεργά σε αυτό, θα πρέπει να τηρείτε πιστά τους ακόλουθους κανόνες συμπεριφοράς, οι οποίοι θεσπίστηκαν για να διασφαλίσουν την όσο το δυνατόν πιο ομαλή διεξαγωγή των συζητήσεων, καθώς και την αποφυγή προβλημάτων, παρεξηγήσεων, ή / και απρόβλεπτων καταστάσεων. Συγκεκριμένα:
• Τα μηνύματά θα πρέπει να δημοσιεύονται σε Forum, του οποίου η θεματολογία (τίτλος - περιγραφή) σχετίζεται με το περιεχόμενο των μηνυμάτων σας.
• Ο τίτλος των μηνυμάτων θα πρέπει να αποτελεί μια σύντομη περιγραφή του περιεχόμενου τους, καθώς και να είναι όσο το δυνατόν πιο «κατατοπιστικός», ώστε να μην παραπλανούνται οι αναγνώστες.
• Πριν δημιουργήσετε νέο θέμα καλό θα είναι να ελέγχετε εάν το θέμα συζητείται ήδη κάπου αλλού. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για να εντοπίσετε αυτό που σας ενδιαφέρει.
• Οι Moderators έχουν το δικαίωμα να «μετακινήσουν» οποιοδήποτε θέμα συζήτησης στην κατάλληλη περιοχή, καθώς και να αλλάξουν τον τίτλο του, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, «δικαιολογώντας» ωστόσο με μήνυμά τους την απόφασή τους αυτή.
• Το περιεχόμενο των μηνυμάτων θα πρέπει να είναι ουσιώδες και σαφές, ώστε να μη δημιουργούνται απορίες για αυτό ή να παραπλανούνται οι αναγνώστες.
• Οι απαντήσεις σε ήδη υπάρχοντα θέματα συζήτησης είναι ευπρόσδεκτες εφόσον περιέχουν ουσιώδεις και μη παραπλανητικές πληροφορίες. Αν και δεν απαγορεύονται, οι μονολεκτικές ή/ και «μη ολοκληρωμένες» ή/ και «ανούσιες» απαντήσεις καλό θα είναι να αποφεύγονται.
• Οι Moderators έχουν το δικαίωμα να μετακινήσουν από κάποιο θέμα συζήτησης μηνύματα, τα οποία θεωρούνται «εκτός θέματος», είτε σε νέο θέμα συζήτησης στην ίδια ή σε άλλη περιοχή.
• Μπορείτε να ασκείτε κριτική στις ιδέες όχι όμως και στους ανθρώπους.
• Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η «επίθεση» σε άλλα μέλη, Moderators ή τον Administrator του Forum. Με τον όρο «επίθεση» εννοείται η «δυσφήμιση», ο χλευασμός, η ειρωνεία, καθώς και οποιαδήποτε προσωπική ή / και φυλετική προσβολή.
• Εφόσον κάποια «συζήτηση» παραβεί οποιονδήποτε από τους ΟΡΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ, απαγορεύεται να συνεχιστεί η συμμετοχή των μελών του Forum σε αυτήν. Εφόσον υπάρχουν οποιεσδήποτε ενστάσεις θα πρέπει να υποβάλλονται με (PM) ή e-mail στους αρμόδιους Moderators ή τον Administrator. Σε αυτήν τη περίπτωση, οι αρμόδιοι διαχειριστές θα αφαιρέσουν απροειδοποίητα το προσβλητικό μήνυμα και στη συνέχεια θα στείλουν έως και 2 προσωπικά μηνύματα στο μέλος, που παρενέβη τους όρους. Εφόσον το μέλος ή ο διαχειριστής δεν συμμορφωθεί θα απαγορευθεί η είσοδός του στο Forum για χρονικό διάστημα δύο εβδομάδων ή και μεγαλύτερο.
• Οι Moderators έχουν το δικαίωμα να μετακινήσουν οποιοδήποτε θέμα συζήτησης σε άλλο σημείο του Forum, εφόσον κρίνουν ότι αυτό είναι απαραίτητο. Μπορούν επίσης να μεταφέρουν κάποιο θέμα συζήτησης σε ειδική περιοχή, ώστε να διαβαστεί προσεκτικά από τον Administrator και είτε να αφαιρεθούν τα μηνύματα, που παραβιάζουν τους όρους πρόσβασης και χρήσης, είτε να προωθηθούν συγκεκριμένες ενέργειες, όπως προσωπικά μηνύματα με παρατηρήσεις ή και Ban(s).
• Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να ανοίγονται συζητήσεις, με περιεχόμενο μηνύματα, που καταδικάζουν την αργοπορία των αρμοδίων να αντιδράσουν στα θέματα που προκύπτουν. Αν πιστεύετε ότι δεν έχετε «δικαιωθεί» μπορείτε να ενημερώσετε τον Administrator με PM και αυτoς θα εξετάσει το αίτημά σας.
• Απαγορεύονται οι συστάσεις μελών του SwiftClub.gr προς άλλα μέλη σχετικά με την συμπεριφορά τους μέσα στο Forum. Αρμόδιοι για το θέμα αυτό είναι μόνο οι Moderators και ο Administrator του SwiftClub.gr, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη να προβαίνουν στην λήψη κατάλληλων μέτρων. Εάν έχετε πρόβλημα με κάποιο άλλο μέλος του Forum, ενημερώστε με PM τον αρμόδιο Moderator, και εκείνος θα επιληφθεί του θέματος κατά την κρίση του.
• Οι ενέργειες (Ban(s), παρατηρήσεις) θα γίνουν το συντομότερο δυνατό. Εφόσον απαιτείται η παρέμβαση του Αdministrator για την επίλυση των προβλημάτων ίσως χρειαστούν περισσότερες από 24 ώρες.
• Κάθε μέλος του forum έχει το δικαίωμα να διατηρεί μόνο έναν λογαριασμό πρόσβασης στο SwiftClub.gr. Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί παράβαση θα απαγορευθεί η είσοδος σε όλα τα usernames του χρήστη.
• Απαγορεύεται το spamming, είτε δημόσια, είτε με προσωπικά μηνύματα, είτε με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, καθώς και η διαφήμιση εταιρειών, εμπορικών προϊόντων ή/ και υπηρεσιών, κάθε είδους, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Administrator. Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη διαφήμιση, επικοινωνήστε με τον Administrator.
• Επίσης, το SwiftClub.gr και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης. To SWIFTclub.gr είναι ενάντια στους αυτοσχέδιους αγώνες εκτός πίστας και σε κανονικές συνθήκες κυκλοφορίας. Για το λόγο αυτό απαγορεύονται προσκλήσεις για "κόντρες", οργάνωση αυτοσχέδιων αγώνων και γενικα πρωτοβουλίες μελών που θέτουν σε κίνδυνο την γενική οδική ασφάλεια. Απαγορεύεται η γενικευμένη χρήση γλώσσας άλλης από την Ελληνική καθώς και χρήση μη Ελληνικής γραμματοσειράς, (περιλαμβανομένων των "greeklish"), εκτός κι όταν, κατά προηγούμενη του μηνύματος δήλωση του μέλους, υπάρχουν ανυπέρβλητοι τεχνικοί περιορισμοί, ή όταν το μέλος είναι αλλοδαπός. Απαγορεύεται η χρήση μόνο κεφαλαίων γραμμάτων. Αφ ενός δυσκολεύουν την ανάγνωση κι αφ ετέρου, διαδικτυακά, δίνουν την αίσθηση ότι ο συγγραφέας «φωνάζει». Η μη συμμόρφωση στις παρατηρήσεις των Moderators θα επιφέρει τη διαγραφή των συγκεκριμένων posts. Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση, (μέσω συνδέσμων σε άλλες ιστοσελίδες), δημοσίευση άσεμνου ή / και ρατσιστικού υλικού και η μη τήρηση της Ελληνικής νομοθεσίας γενικότερα. Απαγορεύεται η μαζική αποστολή προσωπικών μηνυμάτων ή e-mail στα μέλη του SWIFTclub.gr, (spamming).

Υπογραφή Κάθε χρήστης μπορεί προαιρετικά να προσθέτει την «υπογραφή» του σε κάθε μήνυμα, που δημοσιεύει στο Forum. Στο παρελθόν ωστόσο, αρκετά μέλη επωφελήθηκαν από τη συγκεκριμένη δυνατότητα εις βάρος των υπολοίπων. Συγκεκριμένα λοιπόν, τα ακόλουθα ισχύουν για τις υπογραφές:
• Οι υπογραφές κειμένου δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 5 γραμμές.
• Οι υπογραφές μπορούν να περιέχουν 1 εικόνα, η οποία ωστόσο δεν θα πρέπει να έχει διαστάσεις μεγαλύτερες από 420 x 150 pixels και το μέγεθός της δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 16.384 bytes.
• Οι υπογραφές μπορούν να περιέχουν links προς το προσωπικό ή το αγαπημένο σας site
• Απαγορεύεται η διαφήμιση εμπορικών και μη προϊόντων και υπηρεσιών, με την τοποθέτηση links ή banners στην υπογραφή σας, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Administrator. Σε αυτήν τη περίπτωση, οι υπογραφές θα αφαιρούνται άμεσα με ταυτόχρονη ειδοποίηση του χρήστη. Αν θέλετε να προωθήσετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας μπορείτε να εκμεταλλευθείτε τους χώρους των banners, που βρίσκονται σε διάφορα σημεία των σελίδων του SwiftClub.gr.
• Και στις υπογραφές, τονίζεται, ότι ισχύουν οι γενικότεροι όροι πρόσβασης και χρήσης.
• Εφόσον δεν τηρούνται οι παραπάνω απλοί κανόνες, ο Administrator έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει την υπογραφή του χρήστη ή ακόμη και να προχωρήσει σε Ban του «παραβάτη».

Αγγελίες
Οι ακόλουθοι κανόνες θεσπίστηκαν ώστε να διασφαλιστεί η καλή λειτουργία του FORUM των αγγελιών. Θα παρακαλούσα όλα τα μέλη, που συμμετέχουν στις αγοραπωλησίες να τηρούν πιστά τους συγκεκριμένους κανόνες και εφόσον διακρίνουν οποιαδήποτε παράβαση από άλλα μέλη, να το αναφέρουν στους moderators ή στον administrator Εφόσον δεν τηρούνται οι ακόλουθοι κανόνες, τότε τα θέματα που τους παραβαίνουν θα κλειδώνονται ή/και θα διαγράφονται, χωρίς ειδοποίηση! Απαγορεύεται η χρήση του forum με μόνο σκοπό την ανάρτηση αγγελιών προσφοράς ή ζήτησης.Τα μέλη του SWIFTclub.gr forum θα αποκτούν το δικαίωμα εκκίνησης αγγελίας πώλησης ή ζήτησης μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία εγγραφής τους (register) και τουλάχιστον δέκα (10) δημοσιεύσεων. Τέλος δεν επιτρέπεται το ανέβασμα (up) κάποιας αγγελίας.
1) Θέλω να πουλήσω ή να αγοράσω κάτι τι κάνω?
Είναι απλό! Δημιουργείτε ένα νέο θέμα. Δεν χρησιμοποιείτε ήδη υπάρχοντα θέματα για να πουλήσετε κάτι άλλο
2) Τι τίτλο να βάλω?
Ο τίτλος σας θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σαφής. Το ίδιο άλλωστε ισχύει και σε όλα τα υπόλοιπα σημεία του Forum μας. Εφόσον ο τίτλος σας δεν είναι σαφής ή περιέχει περισσότερα θαυμαστικά (!) ή άλλα ειδικά σύμβολα (*, #, @ κ.ο.κ. ) τότε οι moderators έχουν το δικαίωμα τροποποίησης του τίτλου σας.
3) Τι θα περιέχει το μήνυμά μου;
Απλά πράγματα. Τι είναι ακριβώς αυτό που θέλετε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, πόσο το πουλάτε, καθώς και όσες πληροφορίες κρίνετε εσείς ότι θα είναι χρήσιμες στους ενδιαφερόμενους.
4) ΜΗΝ γράφετε άσκοπα, με την αγγελία, μηνύματα γιατί έτσι χαλάει η αγοραπωλησία. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα κλειδώνεται άμεσα.
5) Τι λέει ο άνθρωπος... Πολύ ακριβά το δίνει! Τι να κάνω;
Είναι δικαίωμα του κατόχου ενός αντικειμένου να το πουλήσει σε όποια τιμή θέλει. Δικό σας δικαίωμα να μην την αγοράσετε. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπονται ΔΗΜΟΣΙΑ σχόλια, που έχουν σχέση με το ύψος της τιμής. Τα παζάρια σας αν θέλετε τα κάνετε και με προσωπικά μηνύματα.
6) Ολοκληρώθηκε η αγοραπωλησία……………. Τι κάνω τώρα;
Όταν ολοκληρωθεί η αγοραπωλησία, ο συγγραφέας της αγγελίας οφείλει να το γράψει μέσα στην αγγελία, έτσι ώστε αυτή να κλειδωθεί από τον administrator ή τους moderators".
7) Οι Moderators και ο Administrator του FORUM έχουν το δικαίωμα να διαγράψουν, χωρίς προειδοποίηση, οποιοδήποτε μήνυμα παραβιάζει τους παραπάνω κανόνες ή είναι κακόβουλο ή είναι εκτός θέματος.


Συναντήσεις
Βασικός σκοπός των συναντήσεών μας είναι η διασκέδαση.Οι επίσημες συναντήσεις του SWIFTclub.gr (τόπος, ώρα, σημείο συνάντησης, δραστηριότητες κλπ), είτε τακτικές, είτε έκτακτες, είτε ειδικές διοργανώσεις ή events καθορίζονται αυστηρά από τον administrator και την ομάδα διαχείρησης του Swiftclub.gr και ανακοινώνονται εγκαίρως. Τα μέλη μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις περί συναντήσεων, οι οποίες όμως δεν είναι περιοριστικές για τους παραπάνω αναφερόμενους. Απαγορεύεται η ανακοίνωση ή οργάνωση ανεπίσημων συναντήσεων από μέλη εντός του forum, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του administrator.
1) Πότε έχουμε συνάντηση ???????
Μια επίσκεψη στο FORUM των συναντήσεων θα σας ενημερώνει για τις λεπτομέρειες.
2) Που θα συναντηθούμε ????
Το αρχικό μέρος συνάντησης είναι ο περιβάλλων χώρος του Σ.Ε.Φ.
3) Τι ώρα ??????
Η ώρα συνάντησης είναι συνήθως 21:30 - 22:00 εκτός και αν απαιτείται να βρεθούμε διαφορετική ώρα.
4) Που θα πάμε ?????????
Πριν από κάθε συνάντηση έχει βγει ένα πλάνο το οποίο ανακοινώνεται μέσα από το FORUM
5) Ποιός τα κανονίζει όλα αυτά ??????? Υπεύθυνοι της οργάνωσης και του συντονισμού των συναντήσεων είναι οι Μoderators και ο Administrator.
6) Πως θα πάμε μέχρι τον τελικό προορισμό ???????? Σχηματίζοντας μια αυτοκινητοπομπή.
7) Τι πρέπει να προσέχω στη διαδρομή ????????
Κανένας δεν πρέπει να προσπερνάει το πρώτο όχημα και κανένας δεν πρέπει να μένει πίσω από το τελευταίο. Επίσης βασικό είναι να προσπαθούμε να ακολουθούμε το μπροστινό μας όχημα για να μην χανόμαστε.
8.) Έχω PMR είναι χρήσιμο ?????
Είναι πολύ χρήσιμο ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΛΟΓΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ. Αν συντονιστείτε στην συχνότητα 4, θα μπορείτε να ΑΚΟΥΤΕ χρήσιμα πράγματα για την εξέλιξη της πορείας μας.
9) Χάθηκα........ Τι να κάνω ??????
Αν δεν έχετε ή είσαστε εκτός εμβέλειας των PMR μπορείτε να καλέσετε στο 6977-435004.

MODERATORS
Tην εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας & χρήσης του SWIFTclub.gr επιβλέπουν οι Moderators, που είναι κι αυτοί μέλη του SWIFTclub.gr με κάποια επιπλέον δικαιώματα, αλλά και υποχρεώσεις. Ο ρόλος των Moderators είναι o κατά την απόλυτη κρίση τους εντοπισμός περιπτώσεων μη συμμόρφωσης προς το παρόντα κανονισμό λειτουργίας & χρήσης και η λήψη πρόσφορων αποτρεπτικών και επανορθωτικών μέτρων.
Δικαιώματα:
-Σε περίπτωση οποιασδήποτε μη συμμόρφωσης μέλους με το παρόντα κανονισμό οι Moderators μπορούν, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και τη διακριτική τους ευχέρεια :
1. Να συστήσουν στο εμπλεκόμενο μέλος συμμόρφωσή του προς τον κανονισμό λειτουργίας & χρήσης και ενδεχόμενα να επαναλάβουν τη σύστασή τους αυτή, (δημόσια ή με προσωπικό μήνυμα).
2. Να διορθώσουν μηνύματα στα σημεία όπου παραβιάζονται κανόνες χρήσης (edit).
3. Να κλειδώσουν θέματα, έτσι ώστε να μην είναι δυνατή πλέον η δημοσίευση νέων μηνυμάτων σε αυτά.
4. Να διαγράψουν μηνύματα ή θέματα αποστέλλοντας ταυτόχρονα προσωπικό μήνυμα στο μέλος με δέουσες συστάσεις ή δημοσιεύοντας τις συστάσεις αυτές στο εν λόγω θέμα.
5. Σε περίπτωση επανειλημμένης και συστηματικής παραβίασης από μέλος του κανονισμού λειτουργίας & χρήσης, καταρχήν να το προειδοποιήσουν και στη συνέχεια να εφαρμόσουν μέτρα αρχικά για προσωρινό και μετέπειτα για μόνιμο αποκλεισμό του μέλους από τη περαιτέρω συμμετοχή του στο SWIFTclub.gr.
6. Να μεταφέρουν θέματα σε άλλες, πιο συναφείς θεματικές ενότητες, να αλλάζουν τίτλο στα θέματα για πιο εύκολη αναζήτηση.
Υποχρεώσεις:
1. Η μέριμνα, για τη κατά το δυνατόν εύρυθμη και σύμφωνη με το παρόντα κανονισμό λειτουργίας & χρήσης λειτουργία του SWIFTclub.gr.
2. Η ισότιμη και αντικειμενική αντιμετώπιση όλων των μελών και θεμάτων.
3. Η παρέμβασή τους μόνο στις περιπτώσεις όπου αυτό κριθεί επιβεβλημένο, όπως περιγράφηκε στη προηγούμενη ενότητα.
4. Κάθε παρέμβασή τους, πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς και με σαφήνεια, αλλά και να καλύπτεται από τις δικαιοδοσίες τους σαν Moderators.
5. Η βοήθεια στα μέλη, στα πλαίσια του εφικτού.


Για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Administrator Αναστάσιο Τσωράκη μέσω e-mail (admin@swiftclub.gr) ή τηλεφωνικός στο 6977-435004.